logo-1024x239

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Firma Stolarstwo Gustaw Majer z przyjemnością informuje zrealizowała projekt pt.
„Wzrost konkurencyjności firmy STOLARSTWO Gustaw Majer poprzez zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów.”

Wartość projektu: 406 826,32 PLN
Wartość dofinansowania: 164 841,08 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl